Protocollen

Protocollen

In de evenementenbranche wordt hard gewerkt aan protocollen. Deze protocollen zijn levende documenten en worden dus regelmatig aangepast aan nieuwe inzichten en voorschriften vanuit de overheid en het RIVM.

Hieronder zijn drie categorieën weergegeven, ten eerste de laatste versies van de brancheprotocollen.
Ten tweede worden er een aantal toolkit documenten weergegeven. Daarin staan aanvullende richtlijnen voor bijvoorbeeld de beveiligers of EHBO’ers. Deze stukken worden geschreven door de betreffende organisaties.
Ten derde geven we ook een overzicht van protocollen uit gerelateerde branches, zoals horeca en poppodia.

Bekijk deze pagina regelmatig om te kijken of je nog met het meest actuele protocol werkt.

Vanaf 13 november (tot 4 december)

Vanaf 13 november gelden er extra maatregelen voor evenementen. In de tabel hieronder zijn de regels kort weergegeven.

Met Coronatoegangsbewijs (CTB)Zonder Coronatoegangsbewijs (CTB)
Doorstroom evenement Geen verdere beperkingen.Niet toegestaan. Uitzonderingen zijn o.a. uitvaarten, warenmarkten, georganiseerde jeugdactiviteiten en sportwedstrijden van sporters in de buitenlucht (anders dan topsporters).
Geplaceerd binnen– Afstand houden niet nodig.
– Capaciteit van 100% toegestaan, tot maximaal 1250 personen.
– Tussen 18:00 – 06:00 verboden, tenzij binnen kunst en cultuur locatie.
Niet mogelijk. Verplicht om gebruik te maken van CTB. Met uitzondering van jeugdactiviteiten.
Geplaceerd buiten– Afstand houden niet nodig.
– Capaciteit van 100% toegestaan, tot maximaal 1250 personen.
– Tussen 18:00 – 06:00 verboden .
Niet mogelijk. Verplicht om gebruik te maken van CTB. Met uitzondering van jeugdactiviteiten.
Ongeplaceerd binnen of buitenNiet toegestaan. Niet toegestaan. Tenzij het gaat om uitvaarten, warenmarkten, georganiseerde jeugdactiviteiten en sportwedstrijden van sporters in de buitenlucht (anders dan topsporters). Of doorstroomevenementen.

Let op: alle horeca dient tussen 20.00 en 06.00 gesloten te zijn. Dat geldt dus ook voor evenementen. Dit is alleen relevant voor evenementen die binnen plaatsvinden in een kunst en cultuur locatie, anderen zijn namelijk al vanaf 18:00 verboden.

Naast de hierboven genoemde beperkingen is het van belang dat de additionele hygiëne maatregelen, zoals beschreven in het protocol, worden voortgezet.

De protocollen werkgroep komt regelmatig bijeen om de ontwikkelingen te volgen. Wij adviseren u dan ook om bij altijd voor uw evenement te controleren of u nog naar het meest actuele protocol handelt.

Protocollen voor de evenementenbranche

ProtocolOrganisatieVersieDatum
Evenementenlocaties (binnen)
VVEM/Alliantie 2.214 november 2021
Evenementen buiten
VVEM/Alliantie2.3 14 november 2021
Zakelijke marktEvent PlatformActuele versie11 oktober 2021

Klik op de versie om het protocol te downloaden

Toolkit

De toolkit bestaat uit documenten die door organisatoren gebruikt kunnen worden bij het opstellen van hun veiligheidsplan en op locatie. Deze documenten zijn een aanvulling op de protocollen hierboven.

DocumentOrganisatieVersieDatum
Richtlijn Evenementenzorg tijdens COVID-19 Veldnorm Evenementenzorgversie 2mei 2021
Toolkit tenten en overkappingen met of zonder bijeenkomstfunctieTVDTVD130821-V213 augustus 2021
Protocol Evenementen- en HorecabeveiligingNederlandse Veiligheidsbranche3 juli 20203 juli 2020
Fieldlab Evenementen Matrix
N.B. dit document ligt voor bij het OMT en de regering.
Fieldlab Evenementen27 mei 202127 mei 2021

Klik op de versie om naar de relevante website verwezen te worden of het protocol te downloaden

Overheidsdocumenten

De Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio’s heeft in juli een Integrale COVID 19 evenementen werkwijze gepubliceerd. Deze bestaat uit één document voor gemeenten en één voor hulpdiensten met daarnaast een introductiebrief en instructiefilm.

Gemeenten en hulpdiensten zullen deze werkwijze gebruiken bij het behandelen van evenementenvergunningen.

Kijk ook op de website van de relevante gemeente en veiligheidsregio voor eventueel aanvullende informatie.

DocumentVersieDatum
Oplegger – Integrale werkwijze evenementen COVID-191.44 december 2020
Integrale COVID-19 evenementen werkwijze GEMEENTEN (betreft situatie tijdens stap 3. Stap 4/5 (vanaf 1 juli) nog niet verwerkt)2.04 juni 2021
Integrale COVID-19 evenementen werkwijze HULPDIENSTEN (betreft situatie tijdens stap 3. Stap 4/5 (vanaf 1 juli) nog niet verwerkt)2.04 juni 2021
Instructiefilm2.04 juni 2021

Klik op de versie om naar de relevante website verwezen te worden of het protocol te downloaden

Overige protocollen die de evenementenbranche raken

(Deze protocollen worden niet door de Alliantie beheerd, u wordt doorverwezen naar de website van de relevante organisatie)