Protocollen

Protocollen

In de evenementenbranche wordt hard gewerkt aan protocollen. Deze protocollen zijn levende documenten en worden dus regelmatig aangepast aan nieuwe inzichten en voorschriften vanuit de overheid en het RIVM.

Hieronder zijn drie categorieën weergegeven, ten eerste de laatste versies van de brancheprotocollen.
Ten tweede worden er een aantal toolkit documenten weergegeven. Daarin staan aanvullende richtlijnen voor bijvoorbeeld de beveiligers of EHBO’ers. Deze stukken worden geschreven door de betreffende organisaties.
Ten derde geven we ook een overzicht van protocollen uit gerelateerde branches, zoals horeca en poppodia.

Bekijk deze pagina regelmatig om te kijken of je nog met het meest actuele protocol werkt.

Situatie gedeeltelijke lockdown

Zoals bekend geldt er sinds 14 oktober een gedeeltelijke lockdown. Dit betekent, onder andere, dat buitenevenementen verboden zijn. Binnenevenementen zijn beperkt tot 30 personen per ruimte, of, bij doorstroomevenementen, tot een per locatie aangepast maximum. De protocollen voor de evenementenbranche hieronder zijn nog niet aangepast aan deze situatie.

Het protocol voor buitenevenementen is uiteraard niet meer van toepassing. Het protocol van 1 oktober zal op de website beschikbaar blijven voor organisatoren die zich voorbereiden op evenementen na deze periode.

Het protocol voor Evenementenlocaties is gedeeltelijk van toepassing in de huidige situatie. Horeca moet uiteraard gesloten blijven, maar de hygiëneregels en publieksbegeleiding onderdelen zijn nog wel relevant. Ook hier zullen we het volledige protocol van 1 oktober online houden voor locaties die zich voorbereiden op evenementen na een versoepeling van de regels.

Zodra meer duidelijk is over nieuwe mogelijkheden zullen beide protocollen weer worden geactualiseerd.

Protocollen voor de evenementenbranche

ProtocolOrganisatieVersieDatum
Evenementenlocaties (binnen)
N.B. dit protocol is nog niet aangepast aan de situatie na 14 oktober.
VVEM/Alliantie1.21 oktober 2020
Evenementen buiten
N.B. buitenevenementen zijn op dit moment verboden, zie bericht hierboven.
VVEM/Alliantie1.11 oktober 2020
Zakelijke markt
N.B. dit protocol is nog niet aangepast aan de situatie na 14 oktober.
Event Platform9 september9 september 2020

Klik op de versie om het protocol te downloaden

Toolkit

De toolkit bestaat uit documenten die door organisatoren gebruikt kunnen worden bij het opstellen van hun veiligheidsplan en op locatie. Deze documenten zijn een aanvulling op de protocollen hierboven.

DocumentOrganisatieVersieDatum
Richtlijn Evenementenzorg tijdens COVID-19 Veldnorm Evenementenzorg0.8 (CONCEPT)juli 2020
Toolkit tenten en overkappingen met of zonder bijeenkomstfunctieTVDTVD230620-V123 juni 2020
Protocol Evenementen- en HorecabeveiligingNederlandse Veiligheidsbranche3 juli 20203 juli 2020
Interactieve webapplicatie controle geldende maatregelenKenniscentrum VVEM2.12 oktober 2020

Klik op de versie om naar de relevante website verwezen te worden of het protocol te downloaden

Overheidsdocumenten

De Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio’s heeft in juli een Integrale COVID 19 evenementen werkwijze gepubliceerd. Deze bestaat uit één document voor gemeenten en één voor hulpdiensten met daarnaast een introductiebrief en instructiefilm.

Gemeenten en hulpdiensten zullen deze werkwijze gebruiken bij het behandelen van evenementenvergunningen.

Kijk ook op de website van de relevante gemeente en veiligheidsregio voor eventueel aanvullende informatie.

DocumentVersieDatum
Oplegger – Integrale werkwijze evenementen COVID-191.07 juli 2020
Integrale COVID-19 evenementen werkwijze GEMEENTEN1.07 juli 2020
Integrale COVID-19 evenementen werkwijze HULPDIENSTEN1.07 juli 2020
Instructiefilm1.07 juli 2020

Klik op de versie om naar de relevante website verwezen te worden of het protocol te downloaden

Overige protocollen die de evenementenbranche raken

(Deze protocollen worden niet door de Alliantie beheerd, u wordt doorverwezen naar de website van de relevante organisatie)