Protocollen

Protocollen

In de evenementenbranche wordt hard gewerkt aan protocollen. Deze protocollen zijn levende documenten en worden dus regelmatig aangepast aan nieuwe inzichten en voorschriften vanuit de overheid en het RIVM.

Hieronder zijn drie categorieën weergegeven, ten eerste de laatste versies van de brancheprotocollen.
Ten tweede worden er een aantal toolkit documenten weergegeven. Daarin staan aanvullende richtlijnen voor bijvoorbeeld de beveiligers of EHBO’ers. Deze stukken worden geschreven door de betreffende organisaties.
Ten derde geven we ook een overzicht van protocollen uit gerelateerde branches, zoals horeca en poppodia.

Bekijk deze pagina regelmatig om te kijken of je nog met het meest actuele protocol werkt.

Openingsplan stap 4

Let op: vanaf 10 juli tot en met 13 augustus heeft de regering nieuwe, strenge, eisen gesteld aan evenementen. In het kort komt het er op neer dat evenementen alleen geplaceerd mogen plaatsvinden. Hierbij is ook de 1,5 meter maatregel van toepassing. Indien een evenement werkt met Testen voor Toegang mag de 1,5 meter worden los gelaten maar alleen tot een maximale capaciteit van tweederde, en nog altijd met verplicht placeren. Doorstroomevenementen zijn nog mogelijk als er 5 vierkantenmeter per persoon beschikbaar is (en de 1,5 meter maatregel gehandhaafd wordt).

Zoals verwacht is bekend geworden dat vanaf stap 4 evenementen weer mogelijk worden. De voorwaarden waaronder dit mogelijk is zijn op vrijdag 11 juni gepubliceerd. De Alliantie zal proberen komende week de vernieuwde protocollen bekend te maken.

De nieuwe protocollen zullen uitgaan van de type evenementen zoals gebruikt in het Fieldlab Evenementen onderzoek. Ook zal de mogelijkheid om een CoronaCheck te gebruiken worden opgenomen.

Totdat deze protocollen gepubliceerd zijn blijven de oude protocollen nog op de site staan.

De protocollen werkgroep komt regelmatig bijeen om de ontwikkelingen te volgen. Wij adviseren u dan ook om bij altijd voor uw evenement te controleren of u nog naar het meest actuele protocol handelt.

Protocollen voor de evenementenbranche

ProtocolOrganisatieVersieDatum
Evenementenlocaties (binnen)
Deze protocollen zijn geschreven voor de situatie voor de aanpassingen van 10 juli. Omdat we hopen/verwachten dat na 13 augustus dezelfde maatregelen weer van kracht worden blijven deze versies beschikbaar. Zie de opmerkingen hierboven voor de huidige beperkingen.
VVEM/Alliantie 2.005 juli 2021
Evenementen buiten
Deze protocollen zijn geschreven voor de situatie voor de aanpassingen van 10 juli. Omdat we hopen/verwachten dat na 13 augustus dezelfde maatregelen weer van kracht worden blijven deze versies beschikbaar. Zie de opmerkingen hierboven voor de huidige beperkingen.
VVEM/Alliantie2.105 juli 2021
Zakelijke marktEvent Platform29 juni 202129 juni 2021

Klik op de versie om het protocol te downloaden

Toolkit

De toolkit bestaat uit documenten die door organisatoren gebruikt kunnen worden bij het opstellen van hun veiligheidsplan en op locatie. Deze documenten zijn een aanvulling op de protocollen hierboven.

DocumentOrganisatieVersieDatum
Richtlijn Evenementenzorg tijdens COVID-19 Veldnorm Evenementenzorgversie 2mei 2021
Toolkit tenten en overkappingen met of zonder bijeenkomstfunctieTVDTVD230620-V123 juni 2020
Protocol Evenementen- en HorecabeveiligingNederlandse Veiligheidsbranche3 juli 20203 juli 2020
Interactieve webapplicatie controle geldende maatregelen
N.B. wordt aangepast als de nieuwe richtlijnen bekend zijn
Kenniscentrum VVEM2.12 oktober 2020
Fieldlab Evenementen Matrix
N.B. dit document ligt voor bij het OMT en de regering.
Fieldlab Evenementen27 mei 202127 mei 2021

Klik op de versie om naar de relevante website verwezen te worden of het protocol te downloaden

Overheidsdocumenten

De Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio’s heeft in juli een Integrale COVID 19 evenementen werkwijze gepubliceerd. Deze bestaat uit één document voor gemeenten en één voor hulpdiensten met daarnaast een introductiebrief en instructiefilm.

Gemeenten en hulpdiensten zullen deze werkwijze gebruiken bij het behandelen van evenementenvergunningen.

Kijk ook op de website van de relevante gemeente en veiligheidsregio voor eventueel aanvullende informatie.

DocumentVersieDatum
Oplegger – Integrale werkwijze evenementen COVID-191.44 december 2020
Integrale COVID-19 evenementen werkwijze GEMEENTEN (betreft situatie tijdens stap 3. Stap 4/5 (vanaf 1 juli) nog niet verwerkt)2.04 juni 2021
Integrale COVID-19 evenementen werkwijze HULPDIENSTEN (betreft situatie tijdens stap 3. Stap 4/5 (vanaf 1 juli) nog niet verwerkt)2.04 juni 2021
Instructiefilm2.04 juni 2021

Klik op de versie om naar de relevante website verwezen te worden of het protocol te downloaden

Overige protocollen die de evenementenbranche raken

(Deze protocollen worden niet door de Alliantie beheerd, u wordt doorverwezen naar de website van de relevante organisatie)