Protocollen

Protocollen

In de evenementenbranche wordt hard gewerkt aan protocollen. Deze protocollen zijn levende documenten en worden dus regelmatig aangepast aan nieuwe inzichten en voorschriften vanuit de overheid en het RIVM.

Hieronder zijn drie categorieën weergegeven, ten eerste de laatste versies van de brancheprotocollen.
Ten tweede worden er een aantal toolkit documenten weergegeven. Daarin staan aanvullende richtlijnen voor bijvoorbeeld de beveiligers of EHBO’ers. Deze stukken worden geschreven door de betreffende organisaties.
Ten derde geven we ook een overzicht van protocollen uit gerelateerde branches, zoals horeca en poppodia.

Bekijk deze pagina regelmatig om te kijken of je nog met het meest actuele protocol werkt.

Zomer 2021 (en verder)

Aan het begin van de zomer mochten evenementen weer georganiseerd worden. Op basis van de daarbij geldende maatregelen zijn de protocollen van de Alliantie aangepast. Op 10 juli werden deze versoepelingen grotendeels teruggedraaid. Vanaf 14 augustus tot en met 19 september zijn alleen de volgende evenementen toegestaan:

Met Coronatoegangsbewijs (TvT)Zonder Coronatoegangsbewijs (TvT)
Doorstroom evenement n.v.t.1,5 meter afstand verplicht. Min 5m2 per persoon beschikbaar.
Geplaceerd (binnen of buiten)Maximaal 2/3 van de maximale capaciteit bezet. Afstand houden niet verplicht.1,5 meter afstand verplicht. Komt neer op een capaciteit van ongeveer 1/3 reguliere capaciteit.
Ongeplaceerd buitenMaximaal 750 personen aanwezig per ‘evenement’. Dit betekend dat je geen extra bezoekers mag toelaten als er bezoekers vertrekken, maar wel meerdere shifts op een dag mag draaien.Verboden

Hoewel er dus weer grote beperkingen zijn opgelegd aan evenementen zijn de protocollen inhoudelijk zijn nog altijd actueel, met uitzondering van de capaciteitslimieten hierboven beschreven.

Let op: in de persconferentie heeft de premier aangegeven dat tenten alleen als buiten gezien mogen worden als ze aan 4 zijden open zijn. In de daadwerkelijke regelgeving wordt gesproken over evenementen in de buitenlucht. In de toelichting op de nieuwe regels in de staatscourant wordt aangegeven dat tenten aan 3 zijden open moeten zijn om als een locatie in de buitenlucht te gelden. In de TVD toolkit hieronder wordt aangenomen dat een “open tent” een tent is die voor 2/3 open is. Afhankelijk van welke kant wordt afgesloten is 2/3 meer of minder dan 3 zijden.

Deze onduidelijke situatie wordt hopelijk snel verder verduidelijkt. Wel is dus duidelijk dat een tent niet aan vier zijden open hoeft te zijn.

De protocollen gaan uit van de type evenementen zoals gebruikt in het Fieldlab Evenementen onderzoek. Ook het gebruik van de Coronatoegangsbewijzen is beschreven.

De protocollen werkgroep komt regelmatig bijeen om de ontwikkelingen te volgen. Wij adviseren u dan ook om bij altijd voor uw evenement te controleren of u nog naar het meest actuele protocol handelt.

Protocollen voor de evenementenbranche

ProtocolOrganisatieVersieDatum
Evenementenlocaties (binnen)
Deze protocollen zijn geschreven voor de situatie voor de aanpassingen van 10 juli. Omdat we hopen/verwachten dat na 19 september dezelfde maatregelen weer van kracht worden blijven deze versies beschikbaar. Zie de opmerkingen hierboven voor de huidige beperkingen.
VVEM/Alliantie 2.005 juli 2021
Evenementen buiten
Deze protocollen zijn geschreven voor de situatie voor de aanpassingen van 10 juli. Omdat we hopen/verwachten dat na 19 september dezelfde maatregelen weer van kracht worden blijven deze versies beschikbaar. Zie de opmerkingen hierboven voor de huidige beperkingen.
VVEM/Alliantie2.105 juli 2021
Zakelijke marktEvent Platform31 augustus 202131 augustus 2021

Klik op de versie om het protocol te downloaden

Toolkit

De toolkit bestaat uit documenten die door organisatoren gebruikt kunnen worden bij het opstellen van hun veiligheidsplan en op locatie. Deze documenten zijn een aanvulling op de protocollen hierboven.

DocumentOrganisatieVersieDatum
Richtlijn Evenementenzorg tijdens COVID-19 Veldnorm Evenementenzorgversie 2mei 2021
Toolkit tenten en overkappingen met of zonder bijeenkomstfunctieTVDTVD130821-V213 augustus 2021
Protocol Evenementen- en HorecabeveiligingNederlandse Veiligheidsbranche3 juli 20203 juli 2020
Fieldlab Evenementen Matrix
N.B. dit document ligt voor bij het OMT en de regering.
Fieldlab Evenementen27 mei 202127 mei 2021

Klik op de versie om naar de relevante website verwezen te worden of het protocol te downloaden

Overheidsdocumenten

De Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio’s heeft in juli een Integrale COVID 19 evenementen werkwijze gepubliceerd. Deze bestaat uit één document voor gemeenten en één voor hulpdiensten met daarnaast een introductiebrief en instructiefilm.

Gemeenten en hulpdiensten zullen deze werkwijze gebruiken bij het behandelen van evenementenvergunningen.

Kijk ook op de website van de relevante gemeente en veiligheidsregio voor eventueel aanvullende informatie.

DocumentVersieDatum
Oplegger – Integrale werkwijze evenementen COVID-191.44 december 2020
Integrale COVID-19 evenementen werkwijze GEMEENTEN (betreft situatie tijdens stap 3. Stap 4/5 (vanaf 1 juli) nog niet verwerkt)2.04 juni 2021
Integrale COVID-19 evenementen werkwijze HULPDIENSTEN (betreft situatie tijdens stap 3. Stap 4/5 (vanaf 1 juli) nog niet verwerkt)2.04 juni 2021
Instructiefilm2.04 juni 2021

Klik op de versie om naar de relevante website verwezen te worden of het protocol te downloaden

Overige protocollen die de evenementenbranche raken

(Deze protocollen worden niet door de Alliantie beheerd, u wordt doorverwezen naar de website van de relevante organisatie)