Protocollen [gearchiveerd]

Protocollen

[gearchiveerd]

Deze pagina is gearchiveerd. Op dit moment zijn er geen additionele COVID-19 gerelateerde maatregelen van toepassing voor het organiseren van evenementen. De protocollen, toolkits en overheidsstukken op deze pagina zijn dan ook niet langer in gebruik.


In de evenementenbranche is gewerkt aan protocollen. Deze protocollen zijn levende documenten en worden dus regelmatig aangepast aan nieuwe inzichten en voorschriften vanuit de overheid en het RIVM.

Bekijk deze pagina regelmatig om te kijken of je nog met het meest actuele protocol werkt.

Vanaf 25 februari 2022

Vanaf 25 februari zijn bijna alle maatregelen komen te vervallen. De enige overgebleven maatregel die direct van invloed is op de evenementenbranche is de 1G maatregel.

Bij evenementen binnen waarbij meer dan 500 bezoekers aanwezig zijn die niet geplaceerd zijn (doorstroom uitgezonderd) geldt het 1G beleid. Zie ook tabel hieronder.

De controle op 1G vind plaats via het Coronatoegangsbewijs (CTB). Het ‘oude’ 3G CTB is niet langer beschikbaar in de app.

Zonder maatregelenMet Coronatoegangsbewijs (CTB) 1G
Doorstroom evenement Toegestaan. Geen beperkingen op aantallen of tijden. Geen CTB gebruik bij deze evenementen.
Geplaceerd binnen of buitenToegestaan. Geen beperkingen op aantallen of tijden.Geen CTB gebruik bij deze evenementen.
Ongeplaceerd binnen Toegestaan tot maximaal 500 bezoekers.*Boven de 500 bezoekers 1G-CTB verplicht.
Ongeplaceerd buitenToegestaan. Geen beperkingen op aantallen of tijden. Geen CTB gebruik bij deze evenementen.
* Betreft bezoekers per zelfstandige ruimte. Als er een evenementenlocatie met meerdere ruimtes is waarbij er meerdere evenementen of concerten plaatsvinden is 1G-CTB alleen verplicht voor die zaal waar meer dan 500 bezoekers aanwezig zijn. Personeel wordt niet meegerekend. Het gebruik van gezamenlijke verkeersruimten, zoals foyer en garderobe is toegestaan.

De protocollen werkgroep komt regelmatig bijeen om de ontwikkelingen te volgen. Wij adviseren u dan ook om bij altijd voor uw evenement te controleren of u nog naar het meest actuele protocol handelt.

Hieronder zijn de oude protocollen nog beschikbaar, maar die zijn in deze periode dus niet langer van toepassing. Ook wordt er een aantal toolkit documenten weergegeven. De regels voor tenten kunnen nog relevant zijn voor het verschil tussen een tent die als buitenruimte telt en een tent die als binnenruimte gezien moet worden.

Ten derde geven we ook een overzicht van protocollen uit gerelateerde branches, zoals horeca en poppodia. Let ook bij die protocollen erop dat er na 25 februari bijna geen maatregelen meer gelden.

Protocollen voor de evenementenbranche

ProtocolOrganisatieVersieDatum
Evenementenlocaties (binnen)
VVEM/Alliantie 2.214 november 2021
Evenementen buiten
VVEM/Alliantie2.314 november 2021
Zakelijke marktEvent PlatformActuele versie26 januari 2022

Klik op de versie om het protocol te downloaden

Toolkit

De toolkit bestaat uit documenten die door organisatoren gebruikt kunnen worden bij het opstellen van hun veiligheidsplan en op locatie. Deze documenten zijn een aanvulling op de protocollen hierboven.

DocumentOrganisatieVersieDatum
Richtlijn Evenementenzorg tijdens COVID-19 Veldnorm Evenementenzorgversie 2mei 2021
Toolkit tenten en overkappingen met of zonder bijeenkomstfunctieTVDTVD130821-V213 augustus 2021
Protocol Evenementen- en HorecabeveiligingNederlandse Veiligheidsbranche3 juli 20203 juli 2020
Fieldlab Evenementen Matrix Fieldlab Evenementen27 mei 202127 mei 2021

Klik op de versie om naar de relevante website verwezen te worden of het protocol te downloaden

Overheidsdocumenten

De Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio’s heeft in juli een Integrale COVID 19 evenementen werkwijze gepubliceerd. Deze bestaat uit één document voor gemeenten en één voor hulpdiensten met daarnaast een introductiebrief en instructiefilm.

Gemeenten en hulpdiensten zullen deze werkwijze gebruiken bij het behandelen van evenementenvergunningen.

Kijk ook op de website van de relevante gemeente en veiligheidsregio voor eventueel aanvullende informatie.

DocumentVersieDatum
Oplegger – Integrale werkwijze evenementen COVID-191.44 december 2020
Integrale COVID-19 evenementen werkwijze GEMEENTEN (betreft situatie tijdens stap 3. Stap 4/5 (vanaf 1 juli) nog niet verwerkt)2.04 juni 2021
Integrale COVID-19 evenementen werkwijze HULPDIENSTEN (betreft situatie tijdens stap 3. Stap 4/5 (vanaf 1 juli) nog niet verwerkt)2.04 juni 2021
Instructiefilm2.04 juni 2021

Klik op de versie om naar de relevante website verwezen te worden of het protocol te downloaden

Overige protocollen die de evenementenbranche raken

(Deze protocollen worden niet door de Alliantie beheerd, u wordt doorverwezen naar de website van de relevante organisatie)