De Alliantie van Evenementenbouwers is uiteraard teleurgesteld door het uitstel van de eerder toegezegde Fieldlab-testevenementen.  Vorig jaar werd er na maanden overleg groen licht gegeven voor wetenschappelijk onderzoek naar een veilige organisatie van sport, theater en concerten in coronatijd.

De teleurstelling is er vooral omdat onderzoekers hebben aangegeven dat er ondanks de Britse variant van het virus geen reden is om  de Fieldlabs uit te stellen en dit perspectief bovendien dringend nodig is. Met het uitstel van de Fieldlabs is de kans om inzichten op te doen door wetenschappers zoals onlangs wel in Barcelona, Leipzig en andere steden is gedaan, in ons land opnieuw onmogelijk gemaakt.

De branche heeft een langere termijn visie hard nodig aangezien voorbereidingen voor evenementen minimaal een half jaar nodig hebben.  Sinds juli is de sector in zeer goed overleg met wetenschappers en betrokken ministeries bezig om het Fieldlab programma op te zetten en dan is het teleurstellend dat er geen begin gemaakt kan worden. We hopen van harte dat er wel snel een toezegging komt voor het garantiefonds zodat 1 februari gestart kan worden met de voorbereidingen voor het zomer evenementen seizoen 2021.