We hebben begrip

Voor de noodzaak te handelen, omdat het de spuigaten uit lijkt te lopen;
Begrip voor de opmerkingen uit de zorg;

Maar ook veel onbegrip

Dat we na zo’n lange periode en zoveel modellering niet beter en zorgvuldiger handelen;
Dat we er niet in slagen het probleem te managen waar het probleem is;
Dat er gepakt wordt wat ‘makkelijk’ is, in plaats van aan te pakken wat moet;
Dat de vertroebeling van bijvoorbeeld Carnaval er toe leidt dat heel Nederland een waas voor de ogen krijgt;
En dat goed georganiseerde veilige evenementen daar de dupe van worden.

We zijn een evenementenbranche in problemen

Het gaat over evenementen die vanaf het eerste moment lijdend voorwerp zijn geworden. En zijn gebleven.
Een branche die over 2020 en 2021 een schrikbarende 11,1 miljard omzetverlies heeft geleden;
Waar de ondernemers 81% omzetverlies moesten opvangen;
En waar de rek uit is;
Waarmee niet op zo korte termijn gesold mag worden;
En waar het vertrouwen van ticketkopers en opdrachtgevers vitaal is om door te kunnen.

We zagen en zien oplossingen

De branche die als voorloper mee is gaan denken en de Fieldlab Evenementen heeft opgezet;
Waar is aangetoond dat en hoe juist doorgewerkt kan worden op veilige en gezonde wijze;
Zodat we juist met testen een voldoende veilige omgeving creëren;
Want zoals blijkt uit het BCO (bron- en contactonderzoek) komen de voorspellingen van Fieldlab Evenementen uit dankzij het coronatoegangsbewijs en de professionaliteit van de branche;
De branche die flexibel kan en wil meeveren met maatregelen maar die nu tegen de grenzen van betamelijkheid en mogelijkheid aan zit.