Skip to content

BUAS nieuwe onderzoekspartner Fieldlab

Breda University of Applied Sciences (BUAS) is na Radboudumc, TU Delft en TNO aangesloten bij het Fieldlab Evenementen als kennispartner. BUAS bouwt met toegepast en wetenschappelijk onderzoek aan kennis binnen diverse domeinen , waaronder Evenementenlogistiek. BUAS is tevens verbonden aan Logistics Community Brabant.

Buas/LCB voert voor Fieldlab Evenementen een vergelijkend of verdiepend onderzoek uit, gebaseerd op beschikbare kennis of inzichten op de thema’s Groepsdynamiek en Tracking & Tracing, specifiek gericht op evenementen. Doel is een antwoord op de onderzoeksvragen bij beide bouwstenen.

Nuttig en nodig voor de bewijslast die Fieldlab wil aantonen op de bouwstenen van de Customer Journey.

Verdere gesprekken met partners van praktijkgericht onderzoek
Tevens is er een sessie gehouden (in samenwerking met het Regieorgaan SIA), waarbij 8 onderzoekers/lectoren vanuit verschillende hogescholen en disciplines die raken aan de bouwstenen van Fieldlab virtueel aanschoven. Met de lectoren werd een uitwisseling van inzichten georganiseerd als start voor een verdere samenwerking tussen SIA, Fieldlab en de hogescholen. Dit gaat vervolg krijgen.

Kijk voor meer informatie over het Fieldlab  op https://fieldlabevenementen.nl/.

Contact Designed using Neux. Powered by WordPress.