Nationaal evenementenplan

Het Eventplatform en de Alliantie van Evenementenbouwers presenteren het Nationaal Evenementenplan om veilig en verantwoord evenementen te kunnen organiseren. De zakelijke- en publieksevenementenbranche staat op de drempel van een tweede jaar stilstand. Aan de andere kant zien we positieve trends rondom vaccinaties, gaan we uit van learnings vanuit de Fieldlabs en de belofte van sneltesten deze zomer. Dit alles biedt ons het juiste perspectief om sneller uit de coronacrisis te komen. Hoog tijd voor een integraal evenementenplan, waarin de sector de handen ineenslaat om op een verantwoorde manier live evenementen in Nederland te organiseren.

De weg naar live evenementen in Nederland

Nederland wil weer naar live evene­menten. De evenementen-, sport- & cultuursector snakt al sinds vorig jaar naar het verwelkomen van publiek. Ook de samenleving en het bedrijfsleven zijn duidelijk klaar voor de volgende stap. Onlangs heeft het kabinet een eerste stap gezet met de uitvoering van Field­labs en de toezegging van een garantieregeling, zodat we de voorbereidingen voor deze zomer kunnen starten. Maar dit is niet genoeg. Daarom kiezen wij in het Nationaal Even­ementenplan voor een scherpe ambitie om veilig en verantwoord evenementen te realiseren voor het publiek.

Onze branche is op het gebied van evenementenorganisatie een onomstreden voorloper in de hele wereld. Wij bepalen daar de toon, wij hebben de expertise en kunde om evenementen juist ook in deze tijd veilig te organiseren. Wij kijken naar wat wel kan, in plaats van wat niet kan. Wij zijn een belangrijk onderdeel van de oplossing om Neder­land van het slot te halen en mensen weer op een veilige manier ontspanning te bieden. Nederland kiest daarom voor een heldere ambitie; vanaf 1 juli 2021 weer zakelijke en publieksevenementen met volledig publiek en zonder 1,5 meter afstand.

Veilig en verantwoord: welkom in de groene zone!

De Alliantie van Evenementenbouwers en het Eventplatform willen met dit Nationaal Evenementenplan evenementen sneller en veilig uit de coronacrisis laten komen. In de volle breedte, van toeleveranciers en podia tot organisatoren en beurslocaties, presenteren zij een plan waarbij aan de hand van zogenaamde ‘groene zones’ op een verantwoorde wijze groepen mensen bij elkaar gebracht kunnen worden. In deze groene zones gelden 7 basisregels: (1) aantoonbaar negatief getest, (2) klachtenvrij, (3) hygiënemaatregelen, (4) buiten of goed geventileerde ruimte, (5) veiligheidsmaatregelen, (6) goed toezicht op naleving regels en (7) track en trace van bezoekers.

Met wie gaan we dit realiseren?

Het Eventplatform en de Alliantie van Evenementenbouwers willen het Nationaal Evenementenplan de komende maanden samen met u en andere belangrijke partners, zoals kabinet, Fieldlab Evenementen, gemeenten, OMT, wetenschap, overheidsdiensten, politiek en GGD realiseren. We doen dit voor de 92.300.000 bezoekers die jaarlijks live evenementen bezoeken. Daarnaast is de sector een belangrijk onderdeel van de oplossing om het virus effectief te bestrijden. Wij brengen de samenleving weer verantwoord in beweging en zorgen hierbij voor veilige manier van ontspanning.